CAD-tilausohjeet

CAD-tulostuksen muistilista

Ota tarvittaessa yhteys tulostavaan tulostusyritykseen, pyydä ohjeet ja selvitä tulostuskäytäntö. Käytä suositeltua tulostinajuria (HPGL/2) tehdessäsi PLT-tiedostoja.

Tee tarvittaessa koetulostus, jossa selviää kummallekin osapuolelle vaatimukset ja yhteyskäytäntö.

Toimita koko aineisto ohjeineen yhdellä kertaa.

Liitä mukaan tieto tiedostomääristä ja mielellään piirustusluettelo.

Lähetä tulostusyritykseen aina tulostustiedostoja. Tulostustiedostossa kuva on lukittu ja siinä oleva informaatio pysyy muuttumattomana (kirjasimet, referenssikuvat, viivanvahvuudet). Jos tiedosto ei sisällä kynäasetuksia, ilmoita tilauksessa viivanvahvuudet, harmaasävyt ja ohjelma, jolla kuva on piirretty, muutoin kaikki viivat tulostuvat 0,25 mm leveinä ja mustina.

Käytä standardoituja tulostusarkkikokoja (A4:n kerrannaisia) ja kuvien ympärillä kaksoiskehyksiä siten, että ulompi kehys on arkin kokoinen (esim. 594 mm x 840 mm) ja sisempi 5 mm arkin reunojen sisäpuolella (esim. 584 mm x 830 mm) – näin varmistat, että kaikki piirustuksessa oleva informaatio näkyy myös tulosteessa. Lisäksi on tärkeää, ettei nimiö ole kiinni reunaviivoissa.

Nimeä tulostetiedostot piirustusluettelon tulostusjärjestykseen (esim. 001, 002, 003 jne.).

Kun otat käyttöön uusia piirteitä (uusi ohjelmaversio, rasterikuva, harmaasävyt, väritulostuksen jne.), informoi niistä tulostusyritystä ja varmista, että toiveesi toteutuu.

Pyri standardisoimaan yrityksesi tulostuskäytäntö siten, että aina tiedetään mistä muutospäivämäärästä ja revisiosta on kyse.

Kerro tilauksessasi, mikäli haluat PLT-tiedostoistasi väritulosteita. Oletustuloste on toistaiseksi mustavalkoinen.

Anna työaikaa myös tulostusyritykselle.

PLT-ohje

”Yksi tiedosto = yksi paperikuva”. Tämä on kokonaisuuden hallittavuuden kannalta koko jutun ydin. Kuvien erottelu tulostusyrityksessä hidastaa toimitusta ja tuottaa tilauksen maksajalle ylimääräisiä kuluja.

Käytä A4-kerrannaisia paperikokona.

Käytä HPGL/2 -tiedostomuotoa.

Tulostustiedoston nimestä pitäisi saada selville piirustuksen numero, revisio ja mielellään vielä suunnitteluala.

Nimiössä pitäisi näkyä tulostustiedoston nimi (pti) sekä suunnittelumallitiedoston nimi. Kirjoita samat nimet myös asiakirjaluetteloon, eli piirustusluetteloon.

Revisiopäivityksen tullessa, muuta suunnittelutiedoston (esim. dwg) nimessä olevaa revisio oikeaksi. Tee sama revisiomuutos tulostuskuvan nimiöön sekä kerro muutostauluun, mitä on muuttunut.


Rekisteri- ja tietosuojaseloste (GDPR)