Yleiset tilausohjeet

Sujuvan tilauksen aakkoset

Seuraavassa 10 yleistä ohjetta, joilla voi vähentää tulostustöiden valmistamiseen ja tulostamiseen kuluvaa aikaa ja kustannuksia. Näiden 10 kultaisen ohjeen noudattamisesta riippuu paljolti myös lopullisen työn laatutaso ja valmistumisaika.

1. Anna täydelliset tiedot tulostustyöstä kustannusarviota / tarjousta pyytäessäsi.

Näihin tulisi kuulua ainakin seuraavat tiedot:

– Työn nimi
– Koko
– Sivumäärä
– Tekstin ja kuvien määrä
– Haluttu paperilaatu
– Kappalemäärä
– Sidontatapa
– Toimitusaika

2. Muista, että tulostustyön alkuvalmistelut ovat samat oli tulostusmäärä suuri tai pieni.

Tulostus tarpeen mukaan on usein järkevintä mahdollisten muuttuvien tietojen takia.

3. Valitse työlle sopiva tulostustiedosto.

Kun mietit etukäteen millä ohjelmalla työ on järkevintä tehdä, säästät sekä omaa että tulostusyrityksen työtä. Kannattaa käyttää yleisesti hyväksi tunnettuja ohjelmia.

4. Bittikarttakuvat tulisi muokata oikeaan kokoon ja suhteeseen jo kuvankäsittelyohjelmassa.

Jos kuvaa ei syystä tai toisesta saa oikeaan kokoon, se kannattaa kuitenkin tehdä mahdollisimman suureksi. Teknisesti kuvan suurentamiselle ei ole esteitä, mutta kuvan on tällöin oltava tarkka. Kovin pienestä originaalista ei suurella todennäköisyydellä saa laadukasta suurennosta, koska suurennettaessa kuvan rakeisuus ja pienetkin virheet tulevat helposti näkyviin. Jos olet epävarma kuvan tulostuskelpoisuudesta, neuvottele tulostusyrityksen kanssa.

5. Käytä yleisimpiä paperikokoja (A4-kerrannaisia)

Standardikoosta poikkeavat koot aiheuttavat helposti paperinhukkaa ja ylimääräistä käsityötä.
Tuotteessa, jossa on sekä yksi- että monivärisiä sivuja, saattaa näiden keskinäinen järjestys suuresti vaikuttaa hintaan. Ota tässä tapauksessa jo suunnitteluvaiheessa yhteyttä tulostusyritykseen.

6. Käytä yleisimpiä kirjasimia (fontteja)

Käytä dokumentin kirjoituksessa yleisimpiä kirjasimia. Tällä varmistat sen, että teksti näkyy halutun näköisenä myös dokumentin tulostajan koneella.
Jos haluat käyttää jotakin eksoottisempaa kirjasinta, liitä se PDF:ssä tai PostScript:ssä dokumentin yhteyteen. Näin varmistat tekstin näkymisen oikeanlaisena myös tulostajan koneella.

7. Mieti sävyt ja asettelut etukäteen.

Älä lähetä liian tummaa kuvaa, älä myöskään liian vaaleaa, ellet nimenomaan toivo vastaavaa painojälkeä. Jos kuvassa ei ole yksityiskohtia, ei niitä saada tulosteeseenkaan.

8. Liitä ja toimita kaikki tiedostot kerralla.

Kokoa kaikki aineisto heti valmiiksi. Toimita kaikki kerralla.
Pidä huolta siitä, että työ on lopullisessa muodossaan ja että se on mitoitettu oikein. Älä lähetä puolivalmiita luonnoksia.

9. Älä koskaan lähetä meille korvaamattomia originaalitiedostoja, vaan aina kopioidut tiedostot.

Vaikka varmistamme parhaan kykymme mukaan datasi turvallisen käsittelyn, on sinun hyvä säilyttää tiedostot myös omalla koneellasi.

10. Tarkista tilauslomake vielä ennen lähettämistä.

Katso, että tilaajan ja maksajan tiedot ovat oikein. Muista laittaa puhelinnumerosi!
Varmista, että kaikki tilaukseen liittyvät liitetiedostot ovat mukana ja että turhia tai vanhentuneita liitetiedostoja ei ole tilauksen mukana. Tarkista myös, että jakeluluettelo ja ohjeet ovat selkeitä.

Jos olet epävarma, soita meille. Autamme mielellämme kaikissa tulostukseesi liittyvissä ongelmissa.

Selkeä ja tulostusvalmis aineisto ei vaadi korjauksia ja muutoksia. Näin ne valmistuvat nopeammin ja pysyvät varmemmin kustannusarviossaan. Viime hetken korjaukset aiheuttavat tarpeettomia lisäkustannuksia. Onnea!


Rekisteri- ja tietosuojaseloste (GDPR)