Tapa toimia

Sokkeli Oy noudattaa toiminnassaan hyvää liiketapaa sekä ympäristöystävällistä palveluiden tuottamista. Arvostamme hyviä ja ammattitaitoisia työntekijöitämme. He ovat yrityksemme tärkein voimavara. Heidän motivoituneisuutensa näkyy palvelussamme ja asiakkaittemme tyytyväisyydessä.

1. Vihreät arvot

Meille vihreät arvot merkitsevät yleistä asennetta ja tietoisuutta ympäröivästä maailmasta. Arkisissa valinnoissa tämä näkyy esimerkiksi kierrätyksessä, materiaalihankinnoissa ja vähäpäästöisissä jakeluautoissa. Näihin arvoihin on sitoutunut koko henkilökuntamme.

2. Laatu ja laadun takuu

Sokkeli antaa työlleen täyden takuun. Jos työssä on virhe tai se ei muuten vastaa tilausta, voitte tuoda työn takaisin, niin teemme sen uudestaan. Pyrimme aina parhaaseen mahdolliseen laatuun ja siitä saamme usein myönteistä palautetta. Mahdollisessa virhetilanteessa toivomme Teidän ottavan heti yhteyttä.

3. Luottamuksellisuus

Sokkelilla on pitkä kokemus turvaluokiteltujen ja salaisten asiakirjojen käsittelystä. Olemme olleet mukana lukuisissa korkeampaa suojaustasoa vaativissa, niin julkisissa kuin yksityisissä projekteissa. Jos Teillä on tarvetta asiakirjojen tai piirustusten tulostamiseen, joka vaatii erityistä luottamuksellisuutta tai salassapitoa, niin ottakaa yhteyttä.


Rekisteri- ja tietosuojaseloste (GDPR)